สำนักงานประกันสังคม – Social Security Office

2/1 ถนนเดชอุดม ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Rating:0/10
044-958-512, 044-958-114 http://www.sso.go.th/nakhonratchasima/ 2940
Submit review Unfollow

สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฏหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้าง เช่น การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนเดชอุดม ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม เปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เบอร์โทร 044-958-512, 044-958-114, 044-205-353-5 โทรสาร ต่อ 13

avic, Bim, Bogdan, Cha, Chris, Mew, Morn, MR.AndamanS and 6 other likes this place
[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:speech,info-position:info-left,text-alignment:left,columns:2,charlimitextra:(...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on']

june, 2019

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0