สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา – The Land Department

ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Rating:0/10
044 244 353 2382
Submit review Unfollow

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ตั้งอยู่ในระแวกเดียวกันกับอำเภอจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์สอบเขตตรวจสอบเนื้อที่การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกันการทำแผนที่สำหรับที่ดินรวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กำกับดูแลให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสำนักงานที่ดินอำเภอและกิ่งอำเภอและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

avic, Bim, Bogdan, Cha, Chris, Mew, Morn, MR.AndamanS and 6 other likes this place
[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:speech,info-position:info-left,text-alignment:left,columns:2,charlimitextra:(...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on']

june, 2019

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0