สถานีรถประจำทางแห่งที่ 2 – Main Bus Station called #2

ถนนมิตรภาพหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Rating:0/10
044-254964 76
Submit review Follow

ถนนมิตรภาพหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เป็นอาคารจอดพักรถจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหลังที่ 1 ซึ่งด้านหน้าอาคารเป็นสำนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ใช้ปฎิบัติงานมีช่องจอดรถเชื่อมต่อกับอาคารด้านหลัง ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นสำนักงานบริหารของบริษัท ไทยสงวนโภชนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการส่วนชั้นล่างเป็นห้องปรับอากาศซึ่งใช้เป็นที่จำหน่ายอาหาร สินค้าและเป็นที่พักของผู้โดยสาร มีห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณชานชาลามีช่องจอดรถจำนวน 37 ช่องสำหรับรถที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาโดยมีต้นทางจากกรุงเทพฯ ปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และในภาคออกเฉียงเหนือเอง เป็นจุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ซึ่งทำให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความปลอดภัย ความสะดวก และรวดเร็ว มีบริการอื่นๆเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องจำหน่ายสินค้า ของฝาก ห้องหนังสือ มีบริการห้องสุขา มีรถบริการสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาล รถแท็กซี่มิเตอร์ สามล้อเครื่องรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ ตุ๊กๆ ฯลฯ

This is the main bus station but we call it bus station number 2 or the new one.

[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:speech,info-position:info-left,text-alignment:left,columns:2,charlimitextra:(...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on']

june, 2019

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0