มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – Suranaree University of Technology

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Rating:0/10
0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070 www.sut.ac.th 183
Submit review Follow

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 มีเนื้อที่ภายในมหาลัยกว่า 7,000 ไร่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือเอาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี
ณ ใจกลาง เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพข้างละ ๔ เส้น และมี
ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
• ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะ
วีรสตรีแห่งชาติ
• เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพ ข้างละ ๔ เส้น เกยและเชื่อมต่อ
กันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จ
ทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
• ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตร
และอุตสาหกรรม

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครูสีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ และศรัทธา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ ้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

The Suranaree University of Technology is in Nakhon Ratchasima, Thailand. The university was established on July 27, 1990, becoming fully operational in 1993. It is named after Thao Suranaree, the local heroine of Nakhon Ratchasima

[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:speech,info-position:info-left,text-alignment:left,columns:2,charlimitextra:(...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on']

june, 2019

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0