ที่ว่าการอำเภอ – The amphur

อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา, ถนนสรรพสิทธิ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000

Rating:0/10
044 242 015 118
Submit review Follow

Soon

ที่ว่าการอำเภอจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา, ถนนสรรพสิทธิ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000 คอยให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นถ่ายบัตรประชาชน แจ้งเกิด แจ้งตาย หรืองานทะเบียนอื่นๆ จะอยู่ใกล้กับกรมที่ดิน ศาลากลางจังหวัด ฯลฯ

[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:speech,info-position:info-left,text-alignment:left,columns:2,charlimitextra:(...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on']

june, 2019

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0