23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ...

สำนักงานประกันสังคม – Social Security Office

สำนักงานประกันสังคม – Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจัดหางาน – Provincial Employment Office

สำนักงานจัดหางาน – Provincial Employment Office

สำหนักงานจัดหางานประจำจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า – DBD

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า – DBD

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าประจำจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) – Temporary Passport Office

สำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) – Temporary Passport Office

Soon

สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา – Main Train Station

สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา – Main Train Station

Soon

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา – The Land Department

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา – The Land Department

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัด – The Provincial Court

ศาลจังหวัด – The Provincial Court

Soon

ที่ว่าการอำเภอ – The amphur

ที่ว่าการอำเภอ – The amphur

Soon

ไปรษณีย์สาขาใหญ่ โคราช – Main Post Office of Korat

ไปรษณีย์สาขาใหญ่ โคราช – Main Post Office of Korat

Post Office in ...

สถานีรถประจำทางแห่งที่ 2 – Main Bus Station called #2

สถานีรถประจำทางแห่งที่ 2 – Main Bus Station called #2

เป็นอาคารจอดพักรถจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหลังที่ 1 ซึ่งด้านหน้าอาคารเป็นสำนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ใช้ปฎิบัติงานมีช่องจอดรถเชื่อมต่อกับอาคารด้านหลัง ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นสำนักงานบริหารของบริษัท ...

โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 – Pho Phae Hospital 2

โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 – Pho Phae Hospital 2

New hospital that opened around end of 2013. It is a private hospital but people of social security can have access to ...

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0