ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน คเณจตุรถีครั้งที่ 3 ประจำปี 59 ในวันที่ 15 (วันพฤหัสบดี) กันยายน 2559 เวลา 10 นาฬิกา ณ หุ่นเหล็กโคราชตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินพิธีโดยคณะพราหม์จากประเทศอินเดียท่านที่เข้าร่วมพิธีสามารถนำวัตถุมงคลเข้าร่วมพิธีได้ฟรีหากท่านใดไม่สะดวก ทางหุ่นเหล็กโคราชได้จัดของไหว้ให้บูชาเพื่อความสะดวก กรุณาใส่ชุดขาวหรือชุดสุภาพเข้าร่วมพิธี ผู้ที่สนใจร่วมทำโรงทาน สามารถต่อที่ร้านหุ่นเหล็กโคราช หรือโทร 081-0792847 (คุณยุ้ย)

Leave a Reply

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0