ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2 อยู่ที่ถนนสืบศิริเยื้องๆกับโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ราคามี 2 แบบ ชามเล็กราคา 15 บาท ชามใหญ่ราคา 30 บาท ถ้าสั่งกลับบ้านราคา 30 และ 35 บาท มีเครื่องเคียงทานคู่ก็จะเป็นเกี๊ยวกรอบ ลูกชิ้นลวก ผักบุ้งลวกให้เลือกทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวคะ

 

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณ สาขา 2

Leave a Reply

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0