กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้เข้าประเทศไทยจะมีฝนตกทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากใน 28 จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ข้อมูลจาก http://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php

Leave a Reply

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0